Novinky

KIN MT Group s.r.o. se mění na KINEX Measuring s.r.o.

Vážení obchodní přátelé,

s potěšením Vám oznamujeme, že společnost KIN MT Group s.r.o. změnou zápisu v obchodním rejstříku byla s platností od 17.12.2014 přejmenována novým názvem firmy - KINEX Measuring s.r.o.
Uvedená změna má vliv pouze na název společnosti, hlavní identifikační znaky společnosti (IČO, DIČ, adresa, konktaktní údaje atd.) zůstávají stejné. Prosíme proto o provedení změny názvu ve Vašich databázích.

Změna názvu byla dalším strategickým krokem k budoucímu včlenění firmy do finančně silné nadnárodní skupiny a systému ochranné známky KINEX v grafické a slovní podobě. Dalším logickým krokem bude pokračování v nastoupeném trendu a vytvoření silné obchodní skupiny se zaměřením na výrobu měřidel, měřicích systému a speciálních nástrojů.

Během následujících 3 let plánujeme investovat do rozvoje výroby více než 1 mil. EUR a vytvořit tak celkem 50 nových pracovních míst.

Rádi bychom, abyste se i Vy naši zákazníci stali součástí tohoto rozvoje. Naším cílem je implementace skutečné kvality v tomto segmentu strojírenství, což lze docílit nejen uplatněním nových technologií ve výrobě , inovací výrobních zařízení a aplikací vlastních vývojových produktů, ale především tlakem na zvyšování kvality a požadavků na kvalitu od Vás, našich zákazníků. Potvrdilo se nám, že kvalitativní odlišení našich produktů je cesta, která je žádána trhem. Věříme, že s našimi zákazníky jsme tento trend zachytili a nyní společně využijeme evropského obnovení důvěry ve strojírenských oborech k růstu našich společností.

Na spolupráci nejen v roce 2015 se těší

Za KINEX Measuring s.r.o.

Jiří Ješina
obchodní ředitel